Categories

SPORT EX, spol. s r.o.  
Slavomírová 8733/1
01001 Žilina 
Slovakia

IČO: 31558925

DIČ: 2020423075

IČ DPH: SK2020423075

Phone: +421 41 56 40 532

Our Bank Info:

2623151330/1100 Tatra Banka a.s.

SHIPPING ADRESS:

Sport Ex spol. s r.o., Kragujevská 30, 010 75 Žilina, Slovensko, Telefón: +421 41 56 40 532