Kategorie

Obchodný register: Okresný Súd Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 313/L
SPORT EX, spol. s r.o.  
Slavomirova 8733/1
01001 Zilina

IČO: 31558925

DIČ: 2020423075

IČ DPH: SK2020423075

Telefón: 041 56 40 532

Bankové spojenie:

2623151330/1100 Tatra Banka a.s.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk 

ADRESA KAMENNEJ PREDAJNE A ADRESA PRE ZASIELANIE TOVARU:

Sport Ex spol. s r.o., Kragujevská 30, 010 75 Žilina, Slovensko, Telefón: 041 56 40 532